Plaii


Connecting through playfullness

  • Spreken zonder taal brengt zoveel plezier, verbinding en verlies van tijd. Heel mooi!
  • Vooral de vragen riepen een mooi gesprek op. Het woord dat opkomt is Saamhorigheid
  • Wat me raakte: Ik heb me totaal niet bezig gehouden met iets anders dan spelen. Heerlijk!
 

What’s in a name


De naam Plaii refereert naar het Engelse woord 'play.' Hierin zijn plezier, spontaniteit en het gevoel van vrijheid belangrijk. De twee i's staan voor Interdisciplinair Improviseren.

Waarom Plaii?

In de kunst is het steeds vanzelfsprekender geworden dat verschillende kunstdisciplines bij elkaar kijken, van elkaar leren en met elkaar samenwerken. Ook in het kunstonderwijs is er steeds meer aandacht voor interdisciplinair werken. Een informele kennismaking met studenten van andere kunstdisciplines kan bijdragen aan een voorbereiding op de huidige kunstpraktijk.


In haar afstudeeronderzoek voor de Master Kunsteducatie (HKU) merkte Annemarie dat er behoefte was aan meer uitwisseling tussen studenten van verschillende kunstdisciplines. Uit haar onderzoek bleek dat interdisciplinair improviseren kan worden ingezet om elkaar beter te leren kennen. De uitkomst van dit ontwerponderzoek is de tool Plaii. Het speelse karakter van Plaii blijkt goed te werken om makers van verschillende disciplines te verbinden.

Na haar afstuderen heeft Annemarie Plaii enkele malen met een andere doelgroep en in een iets andere vorm en context getest. Nu is ze de mogelijkheden van Plaii verder aan het verkennen binnen het Lectoraat Kunst en Professionalisering: ze onderzoekt op welke manier Plaii overdraagbaar en uitvoerbaar is voor en door andere doelgroepen.

Hier kun je meer lezen over het onderzoek en Annemaries bevindingen.

 

Improvisatie,
wat houdt dat in?
• Onvoorbereid iets doen of maken
• Gewoon beginnen
• Ruimte om te falen
• Meegaan in spontane opwellingen
• Maken en bedenken tegelijkertijd
• Elkaar helpen, voortborduren op elkaar
• Spelen als een kind

Grote mensen spelen
In verschillende sessies heeft Annemarie de volwassen deelnemers voorgelezen uit ‘Pluk van de Pletteflet’ van Annie MG Schmidt. In het eerste deel van het hoofdstuk ‘Grote mensen spelen’ beschrijft Schmidt hoe volwassenen allemaal aan het spelen raken door het eten van de speelbraam. Het voorlezen van dit fragment nodigt de deelnemers uit om met een open houding de Plaii-sessie in te stappen.

Rol Facilitator

Toen Annemarie onderzocht in hoeverre Plaii door anderen overgedragen en uitgevoerd kan worden, bleek de rol van de facilitator belangrijk. Wil de Plaiisessie goed verlopen dan moet de facilitator een goede gespreksleider zijn. Kwaliteiten als overzicht houden, actief luisteren, doorvragen en aandacht verdelen zijn daarin belangrijk. Daarnaast is het goed dat de facilitator kennis en ervaring heeft met interdisciplinair samenwerken en bescheiden, maar krachtig kan sturen waar dat nodig blijkt.


Doelgroepen

Plaii is geschikt voor verschillende doelgroepen. Elke doelgroep vraagt om een net iets andere aanpak.
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Annemarie.

 


GEÏNTERESSEERD IN PLAII?
NEEM CONTACT MET MIJ OP