Wie is Annemarie?


Annemarie Geerling is een kunstdocent met liefde voor allerlei verschillende kunstvormen. Ze is nieuwsgierig naar de diverse manieren waarop kunstenaars werk maken. Op het moment fascineert haar vooral de rol die samenwerken hierbij heeft en verkent zij de manieren waarop dit kan worden begeleid. Annemarie onderzoekt welke rol improvisatie en spelen hierin kunnen hebben.


LEES MEER
1-vierkant


Over Plaii

Plaii is een nieuwe tool die speelse voorwaarden schept om te improviseren met als doel makers van verschillende kunstdisciplines te helpen elkaars werkwijze beter te leren kennen.

 
Wat is Plaii?

Met de tool Plaii kunnen makers van verschillende kunstdisciplines elkaars werkwijze, hun ideeën over het maakproces beter leren kennen. De deelnemers krijgen inzicht op welke manieren je je als maker in een groep kan bewegen. Het speelse karakter van Plaii bevordert de verbinding tussen mensen. Plaii is een kaartenset bestaande muti-interpretabele beeldkaarten en vragenkaarten.


Hoe werkt Plaii?

Deelnemers trekken samen een kaart met een opdracht in de vorm van een beeld; dat beeld vormt de aanleiding voor een speelse improvisatie. Hierna wordt met vragenkaartjes een gesprek over de improvisatie in gang gezet. Hierna volgt er nog tweemaal een nieuwe improvisatie en vragenronde.

Waarom Plaii?

Plaii zorgt voor een informele kennismaking tussen makers met verschillende achtergronden. Met Plaii kun je bijdragen aan start van een vruchtbare samenwerking. Plaii helpt kunststudenten om zich voor te bereiden op een kunstpraktijk waarin steeds meer wordt samengewerkt.


Onderzoek naar Plaii

In haar afstudeeronderzoek voor de Master Kunsteducatie (HKU) heeft Annemarie onderzocht hoe interdisciplinair improviseren kan worden ingezet om te bevorderen dat een groep studenten uit diverse kunstdisciplines elkaar beter leren kennen. In dit ontwerponderzoek heeft zij Plaii ontwikkeld. Bij het Lectoraat Kunst en Professionalisering (HKU) onderzoekt Annemarie nu op welke manier Plaii overdraagbaar en uitvoerbaar is voor en door andere doelgroepen.